Home
Unieke plek
Diashow
kunst
Contact

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn en vormt een onderdeel van project Noordoever Nederrijn. In 1992 is een deel van de zomerdijk afgegraven met als gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig overstroomt. Deze toegenomen rivierdynamiek geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er ontstaan bloemrijke graslanden met soorten als kruisdistel en kattedoorn, er ontwikkelen zich moerassen en op diverse plaatsen groeit inmiddels wilgenbos (ooibos). Het rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied voor vogels als visarend, ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers en ganzen. In de strangen en geulen wemelt het van de vissen. Ook zijn runderen (galloways) en paarden (koniks) ingezet die met hun begrazing het landschap mede bepalen. In dit werkelijk schiterend gebied ligt op een wonderbaarlijke plek aan de oeverkant een woonark.

 

.....in cirkels

prachtig,
zoals je wegloopt,
zo oppermachtig
met in je kielzog
woede en gelijk.

nadat ‘waarheen…’
mij stamelend ontsnapt
blijft enkel onvermogen.

nu lange monologen
zijn vervlogen
kijkt Pablo op,
herkent dit als
simple waste of time.

to Top of Page